Privacyverklaring

FEZ Verhuur - Privacyverklaring

Privacyverklaring  

FEZ Verhuur, gevestigd aan Dorpstraat 97 6085 BE Horn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We gaan zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG). Deze privacyverklaring biedt inzage in ons beleid.

FEZ Verhuur is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Adres: Dorpstraat 97, 6085 BE Horn
Telefoonnummers: (+31) 0475218270 / (+31) 0610133441
E-mailadres: info@fezverhuur.nl
Website: https://www.fezverhuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FEZ Verhuur verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt d.m.v. aanvragen via onze website, per e-mail en/of telefonisch.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Evt. bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op die manier kun je voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fezverhuur.nl. Wij verwijderen vervolgens deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FEZ Verhuur verwerkt jouw persoonsgegevens in onze reserveringsformulieren, offertes en/of facturen. Dit dient de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– FEZ Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FEZ Verhuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

FEZ Verhuur verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten slotte sluiten wij een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Zo kunnen we zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bovendien blijft FEZ Verhuur verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FEZ Verhuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken, te sturen.

Voor een dergelijk verzoek van jouw persoonsgegevens kun je mailen naar info@fezverhuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

FEZ Verhuur wil je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FEZ Verhuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fezverhuur.nl.

Als laatste: verdere vragen a.d.h.v. deze privacyverklaring? Neem contact met ons op via mail of telefoon/WhatsApp.
Je kunt ons ook bereiken op één van onze Social Media kanalen:
Facebook: https://www.facebook.com/Fezverhuur
Instagram: https://www.instagram.com/fezverhuur/

Klik hier om terug te keren naar onze Homepage.

error: Content is protected

Korting

huur met extra veel voordeel

MEERDAGENTARIEF
Meer (achtereenvolgende) dagen huren? Bijvoorbeeld een heel weekend? Dat doe je bij FEZ Verhuur wel héél voordelig: de 2e dag 50% en de 3e dag GRATIS!*

2E SPRINGKUSSEN 50%
Twee (of meer) springkussens huren? Ontvang 30% korting op het 2e springkussen! **

* Met een max. van 1 volle week, prijzen op aanvraag
** Vraag naar de voorwaarden

vakantie sluiting

gesloten van 20 juli t/m 3 augustus

Er kunnen van 20 juli t/m 3 augustus geen reserveringen plaatsvinden. Houd er ook rekening mee dat wij in deze periode telefonisch niet bereikbaar zijn en dat aanvragen, mailtjes en appjes pas na onze vakantie worden beantwoord. 
Vanaf zondag 4 augustus zijn wij weer bereikbaar.